krzyż to zbawienie każdego człowieka
Obraz, który zmienił wielu ludziom życie!

Symbolika obrazu, którego prototyp znajduje się obecnie w sanktuarium w Wilnie, który nazwany jest obrazem Bożego miłosierdzia, lub częściej jako obraz Jezusa miłosiernego, jest niezwykle bogata. Patrząc na niego widzimy Jezusa, który ma prawą rękę podniesioną jak do błogosławieństwa, lewą zaś wskazuje na swoje serce, z którego wydobywają się dwa ogromne promienie: jeden koloru jasnego,…

Read More