krzyż to zbawienie każdego człowieka
Obraz, który zmienił wielu ludziom życie!

Symbolika obrazu, którego prototyp znajduje się obecnie w sanktuarium w Wilnie, który nazwany jest obrazem Bożego miłosierdzia, lub częściej jako obraz Jezusa miłosiernego, jest niezwykle bogata. Patrząc na niego widzimy Jezusa, który ma prawą rękę podniesioną jak do błogosławieństwa, lewą zaś wskazuje na swoje serce, z którego wydobywają się dwa ogromne promienie: jeden koloru jasnego, niemal białego i drugi koloru czerwonego. Kolor jasny ma odzwierciedlać usprawiedliwienie duszy, zaś kolor czerwony symbolizuje krew, która jest życiem i obmyciem dusz.

Różne wersje obrazu

cudowny obraz Jezusa MiłosiernegoWspomniany wyżej prototyp obrazu był pierwszą wersją namalowaną przez Eugeniusza Kazimirowskiego, jednak ta wersja początkowo nie spodobała się świętej siostrze Faustynie, która doświadczając objawienia Jezusa miłosiernego uważała, że obraz nie oddaje tego, jak Jezus wygląda w rzeczywistości.

Druga wersja obrazu Jezusa Miłosiernego, dużo bardziej znana i rozpowszechniona została wykonana przez profesora Adolfa Hyłę, gdzie widnieje także napis Jezu ufam Tobie.

Powstało jeszcze kilka innych wersji opisywanego obrazu, niemniej coś, co jest najważniejsze, to nie to, kto go namalował i w jaki sposób, lecz najistotniejsze jest to co sam Pan Jezus rzekł do świętej Faustyny: Nie w piękności farby ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce mojej.

Wiele osób na całym świecie, wpatrując się w oblicze miłosiernego Jezusa otrzymało wiele niezasłużonych łask oraz doświadczyli rzeczywistego obmycia własnej duszy z grzechów. Zapewne tak cudowne przeżycia setek tysięcy ludzi na całym świecie spowodowały, że obraz Jezusa miłosiernego jest znany na całym świecie.