Roraty i świeca roratnia

Każdego roku w kościele katolickim obchodzimy Adwent, niezwykły okres przygotowujący do właściwego przeżywania świąt Bożego Narodzenia. Podobnie jak podczas Wielkiego Postu odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, tak w Adwencie tradycją stały się specjalne msze święte, zwane Roratami.

Czym są roraty?

Roraty to adwentowe msze święte, które swoją nazwę zawdzięczają łacińskiej wersji pieśni śpiewanej na wejście „Niebiosa rosę spuście nam z góry…” („Rorate coeli, desuper…”). Tradycja mówi, że praktykowanie Rorat zapoczątkowała święta Kinga, która była żoną króla Bolesława Wstydliwego.

Wyjątkowość mszy świętych roratnich polega na tym, iż są odprawiane przed świtem. Ciemne wnętrze świątyni nawiązuje do czasów sprzed przyjścia na świat Zbawiciela, kiedy ludzie pogrążeni w grzechu nie mogli zaznać łaski. Dopiero, kiedy narodził się Jezus, światłość świata, możliwe stało się przejście do lepszej, bożej rzeczywistości.

Świeca roratnia co to takiego?

Nieodłącznym elementem porannych adwentowych nabożeństw jest specjalna świeca roratnia. Roratka, bo tak bywa niekiedy nazywana, jest zapalana przy ołtarzu, pośrodku wieńca adwentowego, lub przy obrazach przedstawiających Maryję. Także wierni przynoszą własne świece, by po zakończonej mszy świętej zanieść światło, symbol Jezusa Chrystusa do swoich domów.

Sama zaś świeca roratnia obrazuję Matkę Bożą jako tą, która przynosi ludziom światłość, rodząc Jezusa.